ChristenUnie: Meer ruimte voor kleinschalige zorg

Janneke, Don en Mirjam
Door Frans Nederstigt op 26 februari 2022 om 15:00

ChristenUnie: Meer ruimte voor kleinschalige zorg

De ChristenUnie wil meer mogelijkheden voor kleinschalige zorginitiatieven zoals gezinshuis Alas in Voorhout. Tweede Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie en woordvoerder Jeugdzorg ging zaterdag 26 februari op uitnodiging van de ChristenUnie Teylingen in gesprek met initiatiefnemer Janneke van Beelen van Alas, Piet Overduin en met lijsttrekker Mirjam Mack van de ChristenUnie Teylingen.

Ceder benadrukte dat kleinschalige zorg past in de visie van de ChristenUnie, en dat hij door dit soort werkbezoeken ook beter oog krijgt voor de uitdagingen waar je tegenaan kunt lopen en hoe hij daar vanuit zijn positie een rol in kan spelen. Van Beelen beaamde dat: ‘Initiatieven zoals Alas hebben onder meer te maken met hoge aanloopkosten, maar ook planprocedures vragen een lange adem en als je eenmaal van start bent dan kan regelgeving die daar niet op is ingericht alsnog voor allerlei complicaties zorgen. Adequate begeleiding van de gemeente en een goed kader is dan van levensbelang, terwijl dit soort opvanglocaties wél gewoon nodig zijn. Zeker ook hier in deze regio’.

Lijsttrekker Mirjam Mack gaf aan te gaan kijken welke hulp er voor dit soort initiatieven lokaal zou kunnen worden ingericht, bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, ondersteuning en extra opvang.

Piet Overduin merkte op hoe belangrijk zo’n lokaal gedragen initiatief kan zijn: ‘Als je ziet hoeveel vrijwilligers hier wel niet bij betrokken zijn dan is een plek als Alas echt een klassiek voorbeeld van ‘it takes a village to raise a child’. We bieden zorg vanuit gemeenschapszin, en een gemeentebestuur zou daar prima op in kunnen spelen.

Deel dit bericht