ChristenUnie/PvdA: Wethouder Brekelmans houdt zich met Gamma Oosthoutlaan niet aan de afspraken

GAMMAdonderdag 01 juni 2017

De ChristenUnie Teylingen en de PvdA dienen bij de raadsvergadering van 1 juni 2017 een motie in die het College oproept het gesprek met Gamma over de vestiging van een bouwmarkt aan de Oosthoutlaan stop te zetten. De twee partijen baseert zich voor die mening op de door de ondernemers van Teylingen vastgestelde detailhandelsvisie en het gemeentelijke en provinciaal beleid op het gebied van zogeheten ‘perifere’ en ‘grootschalige’ detailhandel. Ook verwijzen ze naar een uitspraak van de gemeenteraad uit 2014 over de vestiging van een Intratuin, waarvan de onderhandelingen toen ook zijn stilgelegd. Volgens de Christenunie en de PvdA houdt verantwoordelijk wethouder Brekelmans zich daarmee niet aan de afspraken zoals die in 2014 met de ondernemers zijn gemaakt.

Beide partijen vinden het belangrijk om voor een nieuw te bouwen pand een zorgvuldige afweging te maken over noodzaak en wenselijkheid. Voor de vestiging van een Gamma moet het bestemmingsplan van het bedrijventerrein aan de Oosthoutlaan worden gewijzigd. Het initiatief zou dan beoordeeld moeten worden op een paar criteria: Is er elders in de gemeente een alternatief, hoe zit het met de regionale spreiding van bouwmarkten en levert het geen ontwrichting op van het lokale detailhandelsbestand. Sinds 2014 mag daar ook de Detailhandelsvisie van de Teylingse ondernemers aan worden toegevoegd.

De ChristenUnie en de PvdA zijn van mening dat er voor Gamma op korte termijn een bestaand alternatief te vinden is in de voormalige vestiging van Multimate in Sassenheim. Daarnaast bestaan er in de regio al een aantal bouwmarkten, waaronder de Karwei in Noordwijkerhout, de Praxis in Noordwijk, de Karwei en Gamma in Katwijk en de Gamma in Leiden. Bovendien opent Praxis in 2018 naar verwachting nog een filiaal op het voormalige MEOB-terrein in Oegstgeest (langs de A44).

De partijen zijn een groot voorstander van vrij ondernemerschap. Maar ze vinden ook dat we als gemeenteraadsfractie een verantwoordelijkheid hebben om naar ons eigen detailhandelsbeleid te kijken. Los van het feit dat in de Detailhandelsvisie, die door de gemeenteraad in 2014 is aangenomen, staat dat uiterst terughoudend omgegaan dient te worden met detailhandel in het buitengebied is het niet uitgesloten dat een nieuw te bouwen Gamma een effect kan hebben op het bestaande winkelbestand in Voorhout en Sassenheim, met mogelijk leegstaande panden en een ruimtelijke achteruitgang van de winkelgebieden als gevolg.

Om te onderstrepen dat de discussie over dit thema al een eerder de revue heeft gepasseerd is de ingediende motie een kopie van de motie over Intratuin uit 2014.

« Terug