Oppositie Teylingen: ‘Leerlingenvervoer naar andere wethouder’

Klaslokaalwoensdag 27 september 2017

Oppositiepartijen ChristenUnie, PvdA en Trilokaal willen dat de portefeuille Leerlingenvervoer bij een andere wethouder wordt belegd. Directe aanleiding voor dit voorstel is de reactie van verantwoordelijk wethouder Kees van Velzen op de publicatie van privacygevoelige informatie op het openbare aanbestedingsplatform Tenderned in de commissie Welzijn. Volgens de partijen was de inbreng van de wethouder ‘weinig invoelend’, ‘onzorgvuldig’ en op bepaalde punten pertinent onjuist. De oppositiepartijen wijzen er bovendien op dat het niet de eerste keer is dat er door toedoen van Van Velzen problemen op dit dossier ontstaan. De drie partijen willen hierover bij de raadsvergadering van 28 september in gesprek met de coalitiepartijen.

Begin september berichtte RTL dat een twintigtal gemeenten in Nederland bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer privacygevoelige informatie op de aanbestedingssite Tenderned had gepubliceerd. Op de site werden ritgegevens vermeld zodat potentiële vervoerders een inschatting konden maken van de afstanden en de daar mee gepaard gaande kosten. In een aantal gevallen betekende dit dat gegevens herleidbaar waren naar adressen en kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Fractievoorzitter Elsbeth Koek (PvdA): ‘De commissie Welzijn heeft dit op de agenda gezet omdat we de wethouder de gelegenheid wilden geven om uit te leggen wat er was gebeurd en wat hij er aan gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen. De wethouder koos er echter voor om de verantwoordelijkheid deels van zich af te schuiven door te stellen dat de problemen waren veroorzaakt doordat je het via internet moest aanbesteden en dat de gemeente een stichting opdracht had gegeven om de aanbesteding te verzorgen’. 

 

Frans Nederstigt (ChristenUnie): ‘Wat ons vooral dwars zit is dat het hier om een kwetsbare groep inwoners gaat. Dan zou een reactie van een wethouder invoelender moeten zijn. In plaats daarvan werd de commissie vooral voorgehouden dat het volgens hem allemaal niet zo ernstig was. Het is ook niet de eerste keer dat de wethouder op dit dossier en op deze manier in de fout gaat. Sinds 2013 is er sprake van een aaneenschakeling van ongelukkige communicatie richting deze groep inwoners. Er wordt wel steeds beterschap beloofd, maar dat lijkt zich nooit echt structureel te manifesteren. Het heeft er bij onze fractie toe geleid dat we niet langer het vertrouwen hebben dat dit gevoelige dossier bij deze wethouder op de juiste plek is’.

 

Ook Dion Piket (Trilokaal) is kritisch ten aanzien van het optreden van de wethouder: ‘Wij vinden dat het gaat om een datalek dat onder zijn verantwoordelijkheid is ontstaan. Vervolgens heeft de wethouder wel laten uitzoeken wat de definitie is van een datalek, maar niet of er alternatieven zijn bij het aanbesteden. Terwijl op de website van Tenderned nota bene met wetsartikelen uit de Aanbestedingswet staat uitgelegd hoe te handelen bij het moeten verstrekken van privacygevoelige informatie’.

De hoop van de drie oppositiepartijen is dat een andere wethouder beter in staat zal zijn om het dossier tot aan de verkiezingen in maart zorgvuldiger te beheren.

« Terug