Ondernemers, jeugd en natuurbehoud in verkiezingsprogramma ChristenUnie Teylingen

ChristenUnie kieslijst 01

Van links naar rechts: Joshua Nederstigt, Jack Knetsch, Mirjam Mack, Pieter Janssen, Frans Nederstigt, Frans Plevier, Shari van den Hout, Joanne de Mooij en Peter Heemskerk.

woensdag 20 december 2017

De ChristenUnie Teylingen wil meer aandacht voor de ondernemers van Teylingen, de ontwikkeling van jeugd in de gemeente en een betere bewustwording van natuurbeheer en -behoud. Dat staat uit het verkiezingsprogramma dat de lokale partij op dinsdag 12 december vaststelde. Ook stelt de ChristenUnie voor om de manier waarop de gemeente besluiten neemt aan te passen zodat er voor inwoners meer ruimte ontstaat om mee te praten en mee te doen.

Lijsttrekker Frans Nederstigt: ‘We hebben er met dit programma duidelijk voor gekozen om als gemeente een tandje bij te zetten voor lokale ondernemers. Zo vindt de ChristenUnie dat de gemeente intensiever met ondernemers moet gaan samenwerken dan nu het geval is, iets waar door veel lokale ondernemers naar wordt gevraagd. Denk daarbij aan het Ondernemersfonds, maar bijvoorbeeld ook de winkelleegstand in met name Voorhout’.

De ChristenUnie bepaalde bij de ledenvergadering ook de volgorde van de kieslijst. Shari van den Hout, in laatste periode commissielid Welzijn, staat op een tweede plaats. Ze wordt gevolgd door Mirjam Mack en de 30-jarige Elisa Verbree uit Sassenheim. Pieter Janssen, nu nog commissielid Ruimte, stopt na de verkiezingen met het raadswerk. Hij staat daarom op plaats 13 op de kieslijst, vlak voor hekkensluiter Frans Plevier.

Zie voor meer info de verkiezingspagina

« Terug