Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie en PvdA zien mogelijkheden voor Muziekcentrum Sassenheim

Adest Musica repetitieruimtedinsdag 13 maart 2018 De ChristenUnie en de PvdA zien mogelijkheden voor een nieuw op te zetten muziekcentrum in Sassenheim. Dat hebben Frans Nederstigt namens de ChristenUnie en Elsbeth Koek namens de PvdA laten weten aan voorzitter Wim van Vliet van Adest Musica. Nederstigt en Koek waren met een delegatie van de fracties van de ChristenUnie en PvdA op uitnodiging bij de muziekvereniging op bezoek voor een overleg met het bestuur en het bijwonen van een deel van de repetitie. lees verder

ChristenUnie Teylingen zet bijzondere vrouwen in het zonnetje

Vrouwendag Gabriella Ivanadinsdag 13 maart 2018 Voor Internationale Vrouwendag (8 maart) vroeg de ChristenUnie Teylingen op facebook mensen ‘leuke, dappere, behulpzame, sterke, lieve of grappige vrouwen’ aan te melden die op die dag wel iets extra verdienden. lees verder

ChristenUnie: ‘Snel duidelijkheid over speelveldje’

Het bewuste speelveldje bij het Clustergebouw in Voorhoutwoensdag 07 maart 2018 De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het College over de situatie rondom het speelveldje bij de basisscholen in het Cluster aan de Jacoba van Beierenweg en de Pieter van Slingerlandstraat. Het speelveldje, aan de overkant van het fietspad langs het Clustergebouw, werd bij toerbeurt altijd gebruikt door kinderen van de scholen. Na klachten van een buurtbewoner dat dit volgens het bestemmingsplan niet zou zijn toegestaan ontvingen de ouders in oktober een brief dat het gebruik tot nader order is opgeschort. lees verder

ChristenUnie: Fietspad Roodemolenpolder schrappen

Fietspad Roodemolenpolderwoensdag 07 maart 2018 De ChristenUnie wil dat de gemeente Teylingen stopt met pogingen om een fietspad door de Roodemolenpolder aan te leggen. Jongste aanleiding is informatie vanuit de gemeente dat het plan opnieuw vertraging op gaat lopen omdat er problemen zijn met het aankopen van de benodigde grond. Over het fietspad wordt al sinds 2008 gesproken. De ChristenUnie heeft bij het College schriftelijke vragen ingediend over de hoeveelheid geld en tijd die inmiddels in het project zijn gaan zitten. lees verder

ChristenUnie: Herenstraat Voorhout versneld afsluiten voor autoverkeer

Herenstraat Voorhout Hier zou volgens de ChristenUnie het nieuwe dorpsplein moeten komenwoensdag 31 januari 2018 De ChristenUnie Teylingen wil de Herenstraat in Voorhout versneld voor een deel afsluiten voor autoverkeer. Volgens de partij lost dit niet alleen een aantal problemen op ten aanzien van verkeersintensiteit en verkeersveiligheid, maar biedt de maatregel bovendien kansen voor de lokale detailhandel en horeca in Voorhout. Wachten op de aanleg van de noordelijke randweg is volgens de ChristenUnie niet verstandig omdat dat voor het oplossen van de problemen op de Herenstraat op te veel vertraging stuit. lees verder