Welkom bij de ChristenUnie

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Het verkiezingsprogramma waarin de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: Wij investeren in zorg voor elkaar, in betaalbare woonruimte voor verschillende groepen mensen, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners en in een duurzame economie en een bereikbare omgeving.

Kortom de komende vier jaar gaan we ons wederom inzetten om bruggen te slaan tussen inwoners en de politiek, kritische vragen te stellen, te luisteren en samen met inwoners en de andere politieke partijen te zoeken naar het beste voor Teylingen. Iedereen doet mee! U toch ook?!

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Samenvatting

ChristenUnie Teylingen

De ChristenUnie Teylingen maakt sinds 2010 deel uit van de gemeenteraad van Teylingen. In de huidige raadsperiode (2022-2026) bestaat de fractie van de ChristenUnie uit één raadslid (Mirjam Mack-Van Bellen), één commissielid Welzijn (Henrieke Schutte-Meerdink) en één commissielid DEB (Joanne de Mooij). Daarnaast heeft de fractie een aantal vaste adviseurs, waaronder Shari van den Hout-Hooi, Frans Nederstigt en Frans Plevier.

De ChristenUnie vergadert twee keer per maand op maandagavond in het bestuurscentrum in Voorhout. Kijk voor de vergaderdata op de website van de gemeente Teylingen. Mocht je een keer langs willen komen omdat je iets wil vragen of iets wil vertellen dan ben je van harte welkom. Stuur een mail naar fractie@teylingen.christenunie.nl of meld je bij de balie van het bestuurscentrum in Voorhout.

ChristenUnie: ‘Diversiteit belangrijk voor goed functionerend bestuur’

Kandidaten 1-5 ChristenUnie Teylingen.jpgdinsdag 08 maart 2022 De ChristenUnie Teylingen ziet ‘diversiteit’ als een belangrijke sleutel voor een goed functionerende gemeenteraad. De lokale partij heeft als eerste vijf kandidaten uitsluitend vrouwen op de kieslijst, en ziet diversiteit ook als een belangrijk thema binnen het openbaar bestuur voor de komende vier jaar. lees verder

ChristenUnie Teylingen: Regionale oplossingen uitweg voor drukte Van Pallandtlaan

Mirjam Mack (ChristenUnie Teylingen) en Jacco Schonewille in gesprek over de Van Pallandtlaan in Saswoensdag 09 februari 2022 Het aansluiten van de tussen Sassenheim en Lisse gelegen Tweede Poellaan op de A44 en het doortrekken van de N207 Nieuw Vennep-Hillegom naar de N206 bij Ruigenhoek kunnen volgens de ChristenUnie Teylingen een oplossing bieden voor de verkeersdrukte in de Bollenstreek in het algemeen, en in het bijzonder bij de Van Pallandtlaan in Sassenheim. lees verder

ChristenUnie Teylingen: Meer ruimte voor ‘weidewandelpaden’

Wandelpad langs het spoor in Lisse.jpegmaandag 07 februari 2022 De ChristenUnie Teylingen wil in de komende periode met lokale agrariërs in gesprek om te komen tot een aantal weidewandelroutes. Deze routes zouden moeten komen te liggen aan de randen van weilanden die door de agrariërs in gebruik zijn. Op deze manier hoopt de ChristenUnie het aantal wandelpaden in de gemeente te kunnen verhogen. lees verder