Welkom bij de ChristenUnie

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Het verkiezingsprogramma waarin de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: Wij investeren in zorg voor elkaar, in betaalbare woonruimte voor verschillende groepen mensen, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners en in een duurzame economie en een bereikbare omgeving.

Kortom de komende vier jaar gaan we ons wederom inzetten om bruggen te slaan tussen inwoners en de politiek, kritische vragen te stellen, te luisteren en samen met inwoners en de andere politieke partijen te zoeken naar het beste voor Teylingen. Iedereen doet mee! U toch ook?!

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Samenvatting

ChristenUnie Teylingen

De ChristenUnie Teylingen maakt sinds 2010 deel uit van de gemeenteraad van Teylingen. In de huidige raadsperiode (2022-2026) bestaat de fractie van de ChristenUnie uit één raadslid (Mirjam Mack-Van Bellen), één commissielid Welzijn (Henrieke Schutte-Meerdink) en één commissielid DEB (Joanne de Mooij). Daarnaast heeft de fractie een aantal vaste adviseurs, waaronder Shari van den Hout-Hooi, Frans Nederstigt en Frans Plevier.

De ChristenUnie vergadert twee keer per maand op maandagavond in het bestuurscentrum in Voorhout. Kijk voor de vergaderdata op de website van de gemeente Teylingen. Mocht je een keer langs willen komen omdat je iets wil vragen of iets wil vertellen dan ben je van harte welkom. Stuur een mail naar fractie@teylingen.christenunie.nl of meld je bij de balie van het bestuurscentrum in Voorhout.