Welkom bij de ChristenUnie

Iedereen doet mee!

De ChristenUnie heeft een visie voor Teylingen, waarin de relatie tussen mensen en groepen van mensen centraal staat. Waarin we ons realiseren dat we veel méér kunnen bereiken wanneer iedereen mee doet en ook mee kan doen.

Volgens de ChristenUnie is ieder mens evenveel waard, en iedereen kan een bijdrage leveren. Want een sociale, duurzame, ondernemende en rechtvaardige gemeenschap bouw je niet alleen. Die maak je met elkaar.

Samen leven: Groene dorpen

De ChristenUnie vindt het landelijke karakter van Teylingen belangrijk. Daarom meer aandacht voor natuur en groen in relatie tot wonen, bedrijventerreinen en recreatie en toerisme. 

Samen zorgen: Ruimhartig naar elkaar omzien

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen. Dat betekent een ruimhartige opstelling naar mensen die even wat extra steun kunnen gebruiken, zodat zij op een later moment weer op eigen benen kunnen staan. De ChristenUnie ziet daarbij een belangrijke rol voor vrijwilligersorganisaties en kerken. Zij kennen de gemeenschap en kunnen, samen met de gemeente, een waardevolle bijdrage leveren.

Verenigingen: Naar een nieuwe relatie

Door het schrappen van de subsidies door het huidige College is de laatste jaren in de relatie met verenigingen de nadruk komen te liggen op financiële moeilijkheden. De ChristenUnie wil die relatie herstellen door het instellen van bijdragen voor projecten van verenigingen die een direct verband hebben met gemeentelijke doelstellingen. Dit daagt de verenigingen uit om vanuit hun eigen expertise met ideeën te komen die samen met de gemeente uitgevoerd kunnen worden.

 

 

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie en PvdA: Vragen bij hoge beloning inhuur

Eurosdonderdag 07 september 2017 De ChristenUnie en PvdA hebben het College van de gemeente Teylingen om opheldering gevraagd over een bericht in het Algemeen Dagblad van donderdag 7 september dat Teylingen ruim €250.000 zou hebben neergelegd voor de inhuur van een externe adviseur. De twee partijen willen weten wat de oorzaak is van de kennelijke noodzaak om iemand voor een dergelijk bedrag te moeten inhuren en waarom dat bedrag zo hoog moet zijn. lees verder

ChristenUnie: ‘Leensmartphone voor scholieren uit minimabeleid’

Telefoon roosterzondag 27 augustus 2017 De ChristenUnie Teylingen heeft het College van B&W gevraagd of het mogelijk is om vanuit het minimabeleid scholieren te voorzien van een leensmartphone als hun ouders dit zelf niet kunnen opbrengen. Dit in navolging van onder meer de gemeenten Den Haag, Alkmaar en Veenendaal en een positief advies van staatssecretaris Jetta Klijnsma om hier extra armoedegelden voor in te zetten. De ChristenUnie is van mening dat scholieren die niet over een smartphone beschikken beperkt kunnen worden in hun opleiding en dat in sommige gevallen ook verdere sociale uitsluiting dreigt. lees verder

Twaalf vragen (en antwoorden) over de windturbines bij Akzo...

Windmolens-Archieffotowoensdag 07 juni 2017 De gemeenteraad van Teylingen sprak donderdag 1 juni over de te volgen procedure voor de mogelijke plaatsing van twee windturbines bij Akzo. De ChristenUnie koos -als een van de weinige fracties- voor een scenario waarbij de provincie Zuid-Holland de procedure op zich neemt. Twaalf vragen over dit onderwerp, met twaalf antwoorden. lees verder

ChristenUnie/PvdA: Wethouder Brekelmans houdt zich met Gamma Oosthoutlaan niet aan de afspraken

GAMMAdonderdag 01 juni 2017 De ChristenUnie Teylingen en de PvdA dienen bij de raadsvergadering van 1 juni 2017 een motie in die het College oproept het gesprek met Gamma over de vestiging van een bouwmarkt aan de Oosthoutlaan stop te zetten. De twee partijen baseert zich voor die mening op de door de ondernemers van Teylingen vastgestelde detailhandelsvisie en het gemeentelijke en provinciaal beleid op het gebied van zogeheten ‘perifere’ en ‘grootschalige’ detailhandel. Ook verwijzen ze naar een uitspraak van de gemeenteraad uit 2014 over de vestiging van een Intratuin, waarvan de onderhandelingen toen ook zijn stilgelegd. Volgens de Christenunie en de PvdA houdt verantwoordelijk wethouder Brekelmans zich daarmee niet aan de afspraken zoals die in 2014 met de ondernemers zijn gemaakt. lees verder

ChristenUnie: Zorgen over verkeersveiligheid Nagelbrug

Nagelbrug Voorhoutwoensdag 10 mei 2017 De ChristenUnie Teylingen maakt zich zorgen over de nieuw ontstane verkeerssituatie bij de aanleg van de rotonde bij de Nagelbrug in Voorhout. Sinds medio april mogen auto’s die vanuit Voorhout naar de A44 willen niet meer linksaf de Leidsevaart op. Ook is het niet toegestaan om vanuit Noordwijk linksaf Voorhout in te rijden. De omleidingsroutes betekenen dat automobilisten gebruik moeten maken van de rotondes bij de N206 of bij Akzo om zo het dorp van een andere kant in te kunnen. In de praktijk blijken automobilisten vaak voor andere opties te kiezen. lees verder