Welkom bij de ChristenUnie

Iedereen doet mee!

De ChristenUnie heeft een visie voor Teylingen, waarin de relatie tussen mensen en groepen van mensen centraal staat. Waarin we ons realiseren dat we veel méér kunnen bereiken wanneer iedereen mee doet en ook mee kan doen.

Volgens de ChristenUnie is ieder mens evenveel waard, en iedereen kan een bijdrage leveren. Want een sociale, duurzame, ondernemende en rechtvaardige gemeenschap bouw je niet alleen. Die maak je met elkaar.

Samen leven: Groene dorpen

De ChristenUnie vindt het landelijke karakter van Teylingen belangrijk. Daarom meer aandacht voor natuur en groen in relatie tot wonen, bedrijventerreinen en recreatie en toerisme. 

Samen zorgen: Ruimhartig naar elkaar omzien

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen. Dat betekent een ruimhartige opstelling naar mensen die even wat extra steun kunnen gebruiken, zodat zij op een later moment weer op eigen benen kunnen staan. De ChristenUnie ziet daarbij een belangrijke rol voor vrijwilligersorganisaties en kerken. Zij kennen de gemeenschap en kunnen, samen met de gemeente, een waardevolle bijdrage leveren.

Verenigingen: Naar een nieuwe relatie

Door het schrappen van de subsidies door het huidige College is de laatste jaren in de relatie met verenigingen de nadruk komen te liggen op financiële moeilijkheden. De ChristenUnie wil die relatie herstellen door het instellen van bijdragen voor projecten van verenigingen die een direct verband hebben met gemeentelijke doelstellingen. Dit daagt de verenigingen uit om vanuit hun eigen expertise met ideeën te komen die samen met de gemeente uitgevoerd kunnen worden.

 

 

RSS icon linking to RSS overview

11 oktober: Alleen een regenboogvlag is niet voldoende

Regenboogvlag-Mediummaandag 10 oktober 2016 De ChristenUnie Teylingen staat voor een inclusieve samenleving. Niet voor niets had ons verkiezingsprogramma in 2014 de titel 'Iedereen doet mee'. lees verder

PvdA en ChristenUnie: ‘Meer mogelijkheden voor vluchtelingenopvang in Teylingen’

vluchtelingen bannermaandag 12 oktober 2015 De PvdA en de ChristenUnie zijn van mening dat de gemeente meer mogelijkheden moet onderzoeken voor de opvang van vluchtelingen. De twee partijen uit de Teylingse gemeenteraad doen daarom een ... lees verder

Armoedebestrijding en noodfonds in Teylingen

armoedebeleid_websiteplaatje-645x305dinsdag 22 september 2015 De ChristenUnie Teylingen omarmt de aandacht voor armoedebestrijding van de Rijksoverheid en wilt zich hier voor inzetten. Armoede raakt kinderen! Kinderen kiezen niet voor armoede, maar lijden ... lees verder

Geluidshinder A44

1010218woensdag 02 september 2015 Op dinsdagavond 1 september sprak de commissie Ruimte over de geluidshinder langs de A44 in Sassenheim. Twee insprekers waren aan het woord, waaronder Stephan Seide uit Sassenheim. lees verder

Waarom de ChristenUnie Teylingen niet instemt met een ambtelijke fusie met Hillegom en Lisse

teylingenlog.gifvrijdag 26 juni 2015 Afgelopen donderdag 25 juni nam de gemeenteraad in Teylingen in meerderheid het besluit voor een fusie van de ambtelijke organisaties van Teylingen, Lisse en Hillegom. Het College is daarbij opgedragen om in het najaar wel nog te komen met een plan van aanpak, waarin een aantal zaken omtrent de planning, de begroting, de kwaliteit van dienstverlening en het organisatiemodel worden meegenomen. Een ambtelijke fusie wil zeggen dat de ambtenaren van de drie gemeenten in één organisatie worden ondergebracht. De ambtenaren krijgen daarbij te maken met drie opdrachtgevers: de drie gemeentebesturen waar ze voor werken. lees verder