ChristenUnie: formateurs Teylingen te kort door de bocht

Auto in de bocht
Door Mirjam Mack-van Bellen op 9 juni 2022 om 20:28

ChristenUnie: formateurs Teylingen te kort door de bocht

De ChristenUnie ziet het advies van de formateurs om een college te vormen vanuit in elk geval VVD, CDA en Trilokaal als veel te kort door de bocht, in een poging om – door terug te grijpen op oude reflexen – nog voor de zomervakantie de formatie rond te krijgen 

Fractievoorzitter Mirjam Mack: Afgelopen periode hebben we met alle partijen goede gesprekken gehad over het raadsakkoord. Waarin op hoofdlijnen overeenstemming is gevonden op diverse onderwerpen: Vier wethouders, bestuurlijke vernieuwing, duurzaamheid, welzijn en nog een aantal andere punten werden door alle partijen onderschreven. De wat-vraag is wel duidelijk, de hoe-vraag nog niet zo. Dit vraagt een sterk college met bestuurlijk krachtige wethouders. Wethouders die de politieke gevoeligheden herkennen en oppakken. Een houding om met elkaar eruit te willen komen en ruime overeenstemming te vinden bij alle partijen. Dat hoeft niet in een week besloten te worden door de formerende partijen, daar hebben we de komende vier jaar de tijd voor om samen over te hebben. 

Het voorstel van de formateurs om alleen een combinatie te onderzoeken waar in elk geval VVD, CDA, en Trilokaal in zitten, eventueel aangevuld met PvdA of D66 vindt de ChristenUnie te kort door de bocht. De basisoptie grijpt direct terug naar wat we al min of meer hadden en de zorg is dat we daar de komende vier jaar niets mee opschieten. De afgelopen vier jaar kenmerkte zich door een sterk coalitie/oppositie-gevoel, en daar wilden we juist vanaf. Wethouders met beperkte capaciteiten en een tekort aan daadkracht en coalitiepartijen die weinig kritisch zijn ten opzichte van het college, daar wilden we vanaf. De ChristenUnie wil inhoudelijk sterke bestuurders en een raad die daar wat verder vanaf staat zodat raadsfracties met elkaar in gesprek gaan en bereid zijn kritisch zijn op het college wanneer dat nodig is. 

De ChristenUnie is dan ook enigszins verrast met de eenzijdige opties die de formateurs op tafel leggen. Dit lijkt op een wat meer klassieke coalitievorming, maar daar hadden we niet vijf (in)formateurs/verkenners voor nodig gehad. Dat hadden we op 17 maart al kunnen bedenken. Er zijn immers veel meer mogelijkheden om een sterk college te vormen die wél rekening houden met de roep om bestuurlijke vernieuwing. Wat de ChristenUnie betreft mist dat nu in het advies.