Aangenomen Motie: Agrariërs, samenleving en overheid samen uit de stikstofcrisis

Koeien
Door Mirjam Mack-van Bellen op 3 oktober 2022 om 14:32

Aangenomen Motie: Agrariërs, samenleving en overheid samen uit de stikstofcrisis

ChristenUnie Teylingen is dankbaar dat de raad zich op 29 september 2022 heeft uitgesproken voor de motie “Agrariërs, samenleving en overheid samen uit de stikstofcrisis”. Daarmee onder streept de gemeente Teylingen en de raad dat ze in gesprek zijn en blijven met agrariërs en veehouders.

Naar aanleiding van de discussie in de commissie ruimte heeft de ChristenUnie Teylingen in samenwerking met andere partijen en de meegegeven input van het college en ambtenaren meegenomen in het aanpassen van de motie. Het dictum van de herziende tekst is als volgt:

De fractie(s) van ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor Teylingen

Stellen de raad voor de volgende motie aan te nemen:

Constaterende dat
• Er momenteel sprake is van een stikstofcrisis waar zowel agrariërs, samenleving en overheid de gevolgen van zullen gaan ervaren en verantwoordelijkheid voor dragen;
• Sommige agrariërs en veehouders hierdoor geconfronteerd worden om hun bedrijfsvoering te moeten veranderen.

Overwegende dat:
• We ook als lokaal bestuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor herstel van onze bodem- en waterkwaliteit en natuur in samenwerking met onze agrariërs en veehouders;
• de landelijke en/of provinciale overheid eerst met beleid moet komen voor oplossingen rondom het stikstofprobleem;
• het noodzakelijk is om met lokale agrariërs en veehouders in gesprek te gaan en te blijven over de eventuele verandering.

Roept het College op:
1. Met lokale agrariërs, veehouders, brancheorganisaties (o.a. LTO en KAVB) en bedrijven die geraakt worden door de nieuwe stikstof uitstootnormen actief met elkaar in gesprek te gaan en te blijven om mee te denken over verandering van hun bedrijfssituatie binnen de bevoegdheden en de mogelijkheden van het lokaal bestuur;
2. Op regionaal, provinciaal of landelijk overheidsniveau de belangen voor een uitvoerbare transitie van de bedrijfsvoering van agrariërs en veehouders in onze gemeente te behartigen en zo bij te dragen aan het herstel van vertrouwen van de agrariërs en veehouders in de overheid;

De motie is aangenomen:
Voor (15): ChristenUnie, D’66, Groenlinks, Partij voor Teylingen, Progressief Teylingen, PvdA en Trilokaal
Tegen (10): CDA, Lijst Schenk en VVD