Een kijkje voor de cijfers en tabellen

IMG_9605.jpg
Door Mirjam Mack-van Bellen op 7 juli 2023 om 15:38

Een kijkje voor de cijfers en tabellen

Kadernota 2024-2027 Teylingen

De gemeente Teylingen bestaat niet alleen uit cijfers en tabellen. Het is veel meer dan dat, het gaat over ons: hoe wij leven met elkaar en naast elkaar. Hoe kunnen wij naar elkaar om kijken en voor elkaar zorgen.

Als ik op de fiets door Teylingen rij kan ik genieten en dankbaar zijn. Dankbaar dat ik hier mag wonen en leven in vrijheid. Dat ik elke dag gebruik kan maken van de weg, fietspaden, de bus of de trein.De bloemstroken langs de sloten en bermen, de schoffelaars die alle perken bijhouden, de ondernemer in de winkelstraat. De Syrische familie die een plek heeft gevonden in onze samenleving.

Fietsend op een warme zomer dag door Warmond, besef ik des temeer hoeveel meer bomen we nodig hebben in Teylingen om warmtestress te voorkomen. De thuiszorg die langs de kwetsbare mensen gaat. Mantelzorgers die elke dag klaar staan voor degene die zij helpen. De vuilniswagen die door de straten rijdt om ons vuil op te halen. De sportvelden en hallen waar de coaches en trainers, jaar-in-jaar-uit weer klaar staan om de jeugd te trainen en nieuwe vaardigheden te leren. De scholen. Het zwembad. De buurtkamer om de hoek. Bij de supermarkten en in kerken waar mensen producten verzamelen voor andere die het minder hebben. Het park in Sassenheim

Vanzelfsprekend? .. Nee … Dit maakt de samenleving in Teylingen dag in, dag uit, waarin geleefd wordt, gelachen, gehuild, gedanst en getroost. Is deze samenleving perfect? Nee, maar elke dag kunnen wij wel keuze maken om die ander te helpen.

Al deze dagelijks taferelen komen in de cijfers en tabellen voor. Waar dan bezuinigen? Nog meer bij de schoffelaars en het groenonderhoud? Of bij de wmo? Bij ondermijning? Sport? De onveilige kruispunten, op de regionale samenwerkingen? We zijn misschien wel uit bezuinigd en de kaasschaafmethode kan er nog eens over, maar houden we dan nog iets over van de gemeenschappelijke voorzieningen, de visie en doelen die wij hebben. Een gemeente met goede voorzieningen is iets waar de ChristenUnie trots op is. Dit is niet vanzelfsprekend, dit iets om dankbaar voor te zijn.

Dan een kijkje achter de cijfers en tabellen, dit laat het volgende zien.

Onbenutte belastingcapaciteit, met andere woorden hoeveel ruimte is er om de inkomsten door belastingverhoging te vergroten. Bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken naar de drie belangrijkste inkomsten van de gemeente te weten de OZB.

Wanneer we Teylingen opzoeken op waarstaatjegemeente.nl Dan zien we dat de gemeente Teylingen, maar liefst 8,4% onbenutte belastingcapaciteit laat liggen. Laten we dit even vergelijken met om liggende gemeenten voor Noordwijk is dit 6,4%, Lisse 5,5%, Hillegom 4,8 en Katwijk 4,4%. Daarmee haalt de gemeente Teylingen in de regio het minste belasting op. Dit heeft direct effecten op de kadernota die wij nu bespreken. Nee, de gemeente Teylingen hoeft niet de duurste gemeente van de regio te worden, maar de goedkoopst is het andere uiterste.

De ChristenUnie pleit om naar het gemiddelde te gaan, door de onbenutte belastingcapaciteit terug te laten zaken naar 4,5% (gemiddelde van de regio) met de extra 3,9% kunnen we de begroting wellicht sluitend maken, onze voorziening in stand houden en misschien wel uitbreiden.

Dit zijn gemeenschappelijke belastingen die we kunnen inzetten in de gemeente Teylingen. Voor de meerderheid in Teylingen zal deze verhoging geen probleem zijn. We zullen wel oog moet hebben voor degene waarvoor dit niet te dragen is. Daarvoor zijn al meerdere kaders en richtlijnen en waar deze knellen, niet uitvoerbaar zijn of averechts werken moeten we ze onder de loep nemen.

Het college heeft een mooi overzicht geven, onze dank voor deze hele concrete richtingen. Wij hebben vertrouwen in het college en vinden, dat zij hiermee op de juiste weg zitten. De drie knoppen waaraan we kunnen draaien: verminderen lasten, vermeerderen van inkomsten en financieel technische oplossingen.

Het volgende wil de ChristenUnie meegeven:

Verminderen lasten is een lastige: de Kaasschaafmethode is uithollen van visie en ambities. We willen niet verder bezuinigen op de brandweer, het buurthuis, wmo, sport of cultuur. Nee, de ChristenUnie wil niet graaien in de algemene reserve. Afval produceren is niet vrijblijvend, dit kost geld en dat weet iedereen.

Graag de inkomsten vermeerderen door te kijken naar de onbenutte belastingcapaciteit bijvoorbeeld bij de OZB. Niet langer de goedkoopste zijn, maar naar gemiddeld. Voor de ChristenUnie is het bespreekbaar om de toeristenbelasting te introduceren, (her-) introduceren van hondenbelasting of uitbreiden parkeerbelasting is bespreekbaar. We vragen nogmaals om met een strategie te komen voor de algemene reserve. Hoe zetten we deze in? Voor wat wel en wat niet. Besparen daar waar kan of mogelijk is, maar niet goede voorzieningen kapot bezuinigen en daarmee de visie en het doel waarvoor die voorzieningen zijn uit het oog verliezen.

Goedkoop is vaak duurkoop. De ChristenUnie vindt dat de algemene voorzieningen in de gemeente belangrijk zijn voor de gemeente en haar inwoners. Deze zijn niet vanzelfsprekend of kosteloos. Gemeente Teylingen hoeft zeker niet de duurste te gemeente zijn, maar de goedkoopste gemeente blijven in de regio is echt het andere uiterste. Voorzitter, wij hebben vertrouwen in het college zij verder kunnen met kadernota en deze sluitend weet te maken.

Labels: ,