Geloof in de samenleving

Begrotingsraad 2023.jpg
Door Mirjam Mack-van Bellen op 9 november 2023 om 20:30

Geloof in de samenleving

Begrotingsraad 2023

Lees de gehele bijdrage van Mirjam Mack-Van Bellen namens ChristenUnie Teylingen. Over veerkracht, zorg voor elkaar en met een stap voorwaarts om de fracties bijelkaar te krijgen om verder na te denken over algemene reserve. Samen de schouders eronder.

De ChristenUnie gelooft in de samenleving, in de veerkracht, in het zorgen voor elkaar en het lerend vermogen. Wij geloven in Teylingen en in de samenleving die wij samen zijn. Is het perfect? … misschien heel verrassend … nee, niets is namelijk perfect in deze wereld.  … niemand is perfect ... wij ook niet. Laat dat een last zijn van onze schouders, waardoor we samen onze schouders eronder kunnen zetten om het beste te toen en te blijven leren van de samenleving waar ook wij een onderdeel vanuit maken. 

Ik heb veel geleerd van de door griffie georganiseerde bijeenkomst over de gemeentebegroting onlangs in oktober. Dank daarvoor, wat mij betreft in het voorjaar weer. … Weet ik nu alles over begrotingen, nee zeker niet, wel lerende. Wij, als raad, zijn aanzet. 

De ChristenUnie heeft al vaker de hoge algemeen reserve vet omcirkelt. Dit is namelijk geld van de samenleving en daar moeten we iets mee. Het verder laten groeien is zinloos en kost geld. Alleen al omdat door de inflatie het geld minder waard wordt. Het staat als aandachtspunt in het raadsbreed akkoord Teylingen. Laten we daarom gezamenlijk vanavond een motie Vragen aan de Auditcommissie aankondigen. Een daarmee een eerste stap zetten om met elkaar na te denken over de begroting en de algemene reserve. Concrete punten die in de motie zouden kunnen staan zijn: 

  • De hoogte van weerstandsratio van de Gemeente Teylingen. 9,4 is namelijk heel heel hoog en niet nodig, maar hoe hoog vinden wij in Teylingen, dan wel realistisch.  

Het is alsof je thuis zorgt om 9x keer de waarde van een koelkast in de spaarpot te hebben. Hoeveel zekerheid willen we hebben? En als we met minder uit de voeten kunnen, dan hebben we meer geld in de spaarpot. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld vaart zetten achter de breed gedeelde wens voor accommodaties binnensport en cultuur. Dit is een concrete stap vooruit, waarbij de raad aanzet is om allereerst de kaders te stellen. Ik zie uit naar dit proces samen met het college en de stakeholders om hierover in gesprek te gaan en te blijven. 

Een andere vraag kan zijn: 

  • Willen we de toekomstige kapitaallasten van investeringen via de exploitatie laten lopen of via een dekkingsreserve. Waarom wel/niet 

Dit is een politieke vraag. Waarop ik geen pasklaar antwoord heb. Laat de Auditcommissie daarmee aan de slag gaan. 

De ChristenUnie kan zich goed voorstellen, dat andere partijen ook nog wel vragen hebben voor deze motie Vragen aan de Auditcommissie. Ik hoor graag hoe de andere partijen hierover denken.  

Vanavond is de afronding van een periode naar deze begrotingsvergadering toe. Het is weer gelukt, er is een sluitende begroting voor 2024. Dat is mooi, want daardoor kan het college en de raad volgend jaar weer verder. Vanaf morgen begint de nieuwe periode weer naar de volgende begrotingsraad voor 2025. Nieuwe kansen om de begroting nog meer aan te scherpen, leesbaarder en doorzoekbaarder te maken.  

De ChristenUnie wil eindigen met onze dank uit te spreken aan iedereen die heeft gewerkt aan het opstellen van deze begroting. Het is veel werk, heel veel werk. Dank daarvoor. 

De ChristenUnie is akkoord.