GroenLinks en ChristenUnie Teylingen willen herstel hagencultuur Bollenstreek

20240629 Persbericht Heggen in de Bollenstreek.jpeg
Door Mirjam Mack-van Bellen op 27 juni 2024 om 20:00

GroenLinks en ChristenUnie Teylingen willen herstel hagencultuur Bollenstreek

initiatiefvoorstel ingediend in de gemeenteraad Teylingen

GroenLinks en de ChristenUnie in Teylingen willen de historische heggen- en hagencultuur in de Bollenstreek helpen herstellen. Raadsleden Leo Blom van GroenLinks en Mirjam Mack van de ChristenUnie hebben daartoe een initiatiefvoorstel ingediend in de gemeenteraad Teylingen. Het voorstel houdt in dat de gemeente initiatiefnemer wordt om meer heggen en hagen terug te brengen in het cultuurlandschap in de Bollenstreek.

Volgens de ANLV Geestgrond, een vereniging van boeren, tuinders en streekbewoners in de Bollenstreek die zich inspant voor landschappen in de Duin- en Bollenstreek, zijn heggen en hagen even onlosmakelijk verbonden met de regio als de bollencultuur. In het verleden bedroeg de totale lengte van hagen ongeveer 270 kilometer, die veelal dienden als windbrekers. Bovendien verbeteren heggen en hagen ook de biodiversiteit. Zo biedt een haag van meidoorn als snel een leefgebied voor ongeveer 200 verschillende soorten ongewervelde dieren en zorgen ze voor een beschutte verbindingszone voor hazen en patrijzen en andere ‘bollenvogels’.

 GroenLinks en de ChristenUnie verwijzen voor de financiering van de aanleg van heggen en hagen naar de Regionale Investeringsagenda (RIA) Holland Rijnland. Daarin is ‘Groen en Klimaatbestendig’ als prioritair thema opgenomen: ‘we bouwen aan een regionaal netwerk groen en water, bijvoorbeeld met ecologische corridors’. Met name dat laatste punt biedt volgens GroenLinks en de ChristenUnie veel aanknopingspunten voor dit initiatief. De ambitie is om minimaal 30 kilometer terug te laten keren. 

GroenLinks en de ChristenUnie willen het voorstel aan de raad van Teylingen voorleggen, en daarmee het College van B&W vragen om het voorstel nader uit te werken en het initiatief te nemen voor een samenwerking in de Bollenstreek met andere gemeenten.