Investeer in samenwerken!

Rui╠łneTeylingen.jpg
Door Mirjam Mack-van Bellen op 5 juli 2024 om 21:53

Investeer in samenwerken!

Bijdrage Kadernota 2025

Samenwerken is niet makkelijk, want het eindresultaat is een mix van wat wij samen ervan vinden. Met elkaar afwegen en heel waarschijnlijk zullen we onze eigen piketpaaltjes ook moeten verzetten om tot overeenstemming te komen.

We staan vanavond aan het begin van een proces richting de begroting in november. De eerste stap in het proces is de kadernota. Kaders worden gesteld, aangescherpt en we gaan er veel over spreken. Het college heeft de eerste piketpaaltjes geplaatst. Aan ons als politieke partijen tijd om onze markeerpunten mee te geven aan het college. Een proces met elkaar.

Samenwerken is niet makkelijk, want het eindresultaat is een mix van wat wij samen ervan vinden. Met elkaar afwegen en heel waarschijnlijk zullen we onze eigen piketpaaltjes ook moeten verzetten om tot overeenstemming te komen. Dit vraagt respect voor elkaar, willen luisteren en oog hebben voor het gezamenlijke doel het beste voor Teylingen. We gaan er niet aan ontkomen om keuzes te maken.  

Investeer in samenwerken
Samenwerken is nog niet altijd vanzelfsprekend. Samenwerken met de samenleving gaat al helemaal niet vanzelf, merken we in de praktijk. Hoe vaak horen wij: er zijn geen ambtenaren meer die de samenleving van binnenuit kennen. We hebben gesproken met de gemeente, maar voelen ons niet gehoord. Dit hoort de ChristenUnie vaak en onafhankelijk bij verschillende organisaties.

Wat kunnen wij doen als raad, college en gemeente. Wat de ChristenUnie betreft meer en eerder in het proces samenwerken met de kennispartners in de samenleving: ondernemers, sport- en cultuurverenigingen, huisartsen, oranje vereniging, sportraad, kerken, scholen welzijnsinstanties: present, de voedselbank, ect. Dit zijn de organisaties in de haarvaten van de samenleving. Maak gebruik van hun kennis en kunde. Cruciaal daarin: vertrouwen, naar elkaar luisteren en willen veranderen met elkaar. Vergis je niet, hierdoor wordt de slagkracht van samen maken we Teylingen vele malen groter en daar gelooft de ChristenUnie in.

De ChristenUnie pleit voor investeren in samenwerken aan de voorkant. Het opbouwen van gemeenschappen kost geld, energie en vooral heel veel tijd. Het is de lange adem die het verschil gaat maken in de toekomst. Hierop bezuinigen vinden wij niet wenselijk.

Bestuurlijke keuzes  
Atlas-klas staat in de tabel bestuurlijke keuzes. Een voor ons klein onderwerp, maar de Atlas klas kan een groot verschil maken voor een leerling. Dit is inclusiever onderwijs: kinderen worden minder snel verwezen naar het speciaal basisonderwijs. Er is veel afstemming tussen de atlasklas en alle Intern begeleiders van de diverse basischolen waarin er expertise wordt gedeeld. Altlas helpt daar echt in, ook doordat het motto is dat kinderen weer terugkeren naar hun reguliere school. Het pilotjaar is bijna voorbij. De ChristenUnie vindt dat we hierin ook het komende jaar moeten investeren, maar nog beter voor langere tijd.

Gemeenteberichten in de De Teylingerkrant, ook een bestuurlijke keuze. Wanneer deze bezorgd wordt,  is het een graag gelezen krant. De ChristenUnie vindt het belangrijk hierin te investeren en als we als gemeenschap deze krant belangrijk vinden, dan zullen we met elkaar daarin moeten investeren en ja, dat betekent dan ook een hogere vergoeding voor de bezorger. De Pers is één van belangrijke pijlers in de democratie en laten we dat ook lokaal niet onderschatten.  

Wat betreft aardwarmte! Dit is voor de ChristenUnie nog geen gelopen race. De baten en de lasten voor de bodem en grondwaterkwaliteit zijn voor de ChristenUnie een zwaarwegend punt. De ChristenUnie is een groot voorstander van een Rondetafelgesperk Aardwarmte met experts hierover.

Verstandig lasten verlichten  
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat structurele kosten, als het ophalen van afval, dekkend zijn. Afval produceren is niet vrijblijvend, dit kost geld en dat weet iedereen. Verminderen van lasten is mogelijk, alleen als we ook echt keuzes durven te nemen: De Kaasschaaf methode is uithollen van visie en ambities, daarvoor zijn wij huiverig. De ChristenUnie ziet dan liever een lijst van het college met projecten die de raad tijdelijk of voor langere tijd onhold moeten zetten of waarbij we onze ambities moeten bij stellen. (bijvoorbeeld: doorfietsroutes en de aardwarmte) Als we de lasten moeten verlichten, laten we dit dan zo doen dat de projecten die wel doorgang kunnen vinden uitgevoerd kunnen worden naar visie en ambitie.

Wat voor de ChristenUnie het belangrijkste is, is met elkaar samenwerken:

Samen maken wij Teylingen