ChristenUnie: ‘Leensmartphone voor scholieren uit minimabeleid’

Telefoon roosterzondag 27 augustus 2017

De ChristenUnie Teylingen heeft het College van B&W gevraagd of het mogelijk is om vanuit het minimabeleid scholieren te voorzien van een leensmartphone als hun ouders dit zelf niet kunnen opbrengen. Dit in navolging van onder meer de gemeenten Den Haag, Alkmaar en Veenendaal en een positief advies van staatssecretaris Jetta Klijnsma om hier extra armoedegelden voor in te zetten. De ChristenUnie is van mening dat scholieren die niet over een smartphone beschikken beperkt kunnen worden in hun opleiding en dat in sommige gevallen ook verdere sociale uitsluiting dreigt.

Shari van den Hout (ChristenUnie): ‘Nu de scholen weer zijn begonnen zie je meteen weer wat voor belangrijke plek het gebruik van smartphones in het leven van scholieren inneemt: roosters, lesuitval, huiswerk, cijferregistratie en afspraken tussen leerlingen en tussen leerlingen en docenten worden voor een groot deel geregeld met behulp van apps die alleen op smartphones beschikbaar zijn. Iedere ouder van schoolgaande kinderen herkent ongetwijfeld deze realiteit. Maar denk ook aan sportclubs, waarbij wedstrijdroosters via een app lopen en teams soms meerdere whatsapp-groepen hebben voor rijbeurten, voor trainingen, voor wedstrijden en soms ook gewoon voor typisch tienergeklets. Als ChristenUnie willen we oog hebben voor die realiteit, net als dat we dat een aantal jaren geleden hadden voor het verstrekken van fietsen of laptops’.

De ChristenUnie wil van het College graag weten of het verstrekken van leensmartphones vanuit het armoedebeleid nu al mogelijk is. Als dat niet het geval is wil de ChristenUnie met de commissie Welzijn kijken of er een aanpassing kan komen om dit wel mogelijk te maken.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Raadsvragen Leenmobiel145.1 kBapplication/pdfdownload

« Terug